Skip to content →

Artist’s Statement.

“بیانیه نمایشگاه مجازی “انتزاع غیرمطلق

دیبا ادیب / 7 تیرماه 1397

در دنیای نقاشی، انتزاع ناب یا مطلق علاوه بر اینکه هیچ شاخصه ای را از طبیعت وام نمی گیرد، فاقد هرگونه اشاره و بیان احساسی یا روانی خالق خود نیز هست. حال آنکه آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه مجازی “انتزاع غیرمطلق” حاصل تلاش من در سال های 1392 تا 1393 برای بیان عواطف و نمایش جهان درونیم در آن سال ها، و با به کارگیری زبان انتزاع هستند. این 18 بوم که هر کدام جهانی دیگر گونه را پیش روی مخاطب قرار می دهند، هر یک برای من وسیله ی بیان درونیاتی بود که شاید تنها به مدد رنگ، بوم و نقاشی، آن هم در ابعادی بزرگ و در دنیای تصویر آبستره امکان پذیر گشت

اما در کنار موهبتی که نقاشی به واسطه عمق و خلوصش در اختیار نقاش برای بیان جهان بینی و کیفیت درونی اش قرار می دهد، پس از خلق یک اثر در قالب نقاشی و یا دیگر شاخه های تجسمی، مساله ای که هنرمند را درگیر خود می کند، مکان، زمان و نحوه ی نمایش آثارش است. همین مساله به دلیل دغدغه ها و پیچیدگی هایی که برای هنرمند ایجاد می کند، در بسیاری از مواقع می تواند مانند عاملی بازدارنده عمل کند که مانع رشد و ادامه مسیر حرفه ای برای هنرمند می گردد. چرا که برای تمام هنرها و هنرمندان در جهان، سهیم شدن افکارشان به واسطه آثارشان با مخاطبان، مساله ای مهم و بسیار تاثیرگذار در روند تکامل هنر و هنرمند است. من نیز به مانند بسیاری از هنرمندان جوان در ارایه ی آثار هنری با مسیری پر چالش روبرو بوده ام، اما در این مسیر بر خلاف تفکر و انتخاب اغلب هنرمندان که گالری ها و نمایشگاه ها را تنها راه نمایش آثار هنری می دانند، تصمیم گرفته ام که به صورتی متفاوت و مستقل از مسیر و جریان جاری عمل کنم. بر این اساس در پاییز سال 1393 اولین نمایش آثارم را با عنوان “هفت نقاشی خودنگاره” از آن جهت در یک کافه برگزار کرده ام تا بتوانم در محیطی ساده و صمیمی با مخاطبان و علاقمندان به هنر، به تجربه ای تعاملی و پویا دست پیدا کنم

و این بار با برگزاری نمایشگاه مجازی “انتزاع غیرمطلق” در فضای وب سایت شخصی خود، تصمیم به کسب دوباره ی تجربه ای نو در راستای فعالیت به عنوان یک نقاش مستقل را دارم، و  معتقدم این شیوه ی نمایش از آنجا که می تواند امکان بازدید از آثار هنری را برای طیف وسیع تری از مخاطبان، فراتر از محدودیت های زمانی و جغرافیایی فراهم آورد، در دنیایی با مختصات امروزی، کارآمد تر و مناسب تر می باشد. و حتی از این رو انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور، شمار بیشتری از هنرمندان، این شیوه را برای معرفی جدی و رسمی آثار هنری خود انتخاب کنند. و با فعالیت و حرکت بدین شکل در مسیر هنر، می توان امیدوار بود که در انتها، هنر که خود پتانسیل و رسالتی بدون مرز دارد، بتواند در فضایی بدون مرز، ارائه و دریافت شود

.© ADIB All Rights Reserved from 2016